Tìm thông tin
Họ tên Bác sĩ :
Học hàm/Học vị :
Giới tính :
Chuyên Khoa :
Lịch khám :
     Xem tất cả 

Hình Bác Sĩ
Họ Tên Bác Sĩ
Học hàm/Học vị
Giới tính
Chuyên Khoa/ Số phòng
Lịch khám
 

Nguyễn Thị Bay
 
PGS TS BS
Nữ
Cơ Xương khớp
Sáng thứ hai
 

Hoàng Văn Minh
 
BSCKI.
Nam
U máu
Sáng thứ hai, Sáng thứ năm, Sáng thứ sáu
 

Bùi Phạm Minh Mẫn
 
ThS BS
Nam
Tổng Quát
Chiều thứ hai
 
 

Bùi Văn Đức
 
ThS BS
Nam
Da liễu
Chiều thứ hai
 

Lê Thị Thúy Hằng
 
BS
Nữ
Tổng Quát
Chiều thứ hai, Sáng thứ tư, Sáng thứ sáu
 
 

Trần Thị Thu Liễu
 
BSCKI.
Nữ
Tổng Quát
Sáng thứ ba
 

Nguyễn Lê Việt Hùng
 
ThS BS
Nam
Tổng Quát
Sáng thứ ba
 

Huỳnh Tấn Vũ
 
BSCKII.
Nam
Đơn vị Đau
Sáng thứ ba, Sáng thứ năm
 
 

Phan Ngọc Quỳnh Anh
 
BS
Nữ
Da liễu
Sáng thứ ba, Chiều thứ sáu
 

Lê Thiện Hoàng
 
BSCKI.
Nam
Tiêu hóa
Chiều thứ ba
 
 

Lê Cao Trí
 
BS
Nam
Da liễu
Chiều thứ ba, Sáng thứ tư, Chiều thứ tư, Sáng thứ bảy
 
 

Lê Thiện Kim Hữu
 
BS
Nam
Đơn vị Đau
Chiều thứ ba, Chiều thứ tư, Chiều thứ sáu, Sáng thứ bảy
 

Trần Hoàng
 
ThS BS
Nam
Tổng Quát
Chiều thứ ba, Sáng thứ bảy
 

Kiều Xuân Thy
 
ThS BS
Nữ
Tổng Quát
Chiều thứ ba, Sáng thứ bảy
 

Lê Hoàng Sơn
 
ThS BS
Nam
Tổng Quát
Sáng thứ tư
 

Nguyễn Thị Sơn
 
TS BS
Nữ
Tim mạch
Sáng thứ tư, Sáng thứ sáu
 

Lưu Thị Hiệp
 
PGS TS BS
Nữ
Tổng Quát
Sáng thứ tư, Sáng thứ sáu
 
 

Võ Trọng Tuân
 
TS BS
Nam
Tổng Quát
Chiều thứ tư
 
 

Lê Thị Lan Hương
 
ThS BS
 
 
Chiều thứ tư
 

Trịnh Thị Diệu Thường
 
PGS TS BS
Nữ
Tổng Quát, Nội Thần Kinh
Sáng thứ năm
Trang  Đầu Trước Sau Cuối  của 2
     Mẫu tin 1 đến 20 của 26

 

 ©2011 University Medical Center Hospital Technology Ltd. All rights reserved.